Ravinto ja terveys

Terveystestit

Hyvinvointia voi seurata monilla tavoin ja yhtenä seurantavälineenä voivat toimia terveystestit. Terveystestit eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä testejä eivätkä testistä saadut tulokset ole virallisia diagnooseja, mutta terveystestit antavat osviittaa elimistön hyvinvoinnin tilasta. Lifen valikoimassa muun muassa koronan kotitestejä sekä rasvahappotesti.

Terveystestejä Lifesta

Kehon antamia signaaleja on hyvä oppia tuntemaan. Oman elimistön toiminnan tunteminen auttaa havaitsemaan mahdolliset normaalitoiminnan muutokset ja hakeutumaan tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin tai, vähemmän vakavien muutosten kohdalla, muuttamaan elämäntapoja. Varsinaisten kiputuntemusten lisäksi oloa on mahdollista seurata myös erilaisin mittarein. Helposti seurattavia voinnin mittareita voivat olla esimerkiksi kehon ruumiinlämpö tai virtsan väri. Myös terveystestit toimivat voinnin seurannan tukena.


Miten terveystestit toimivat?

Terveystestit voivat olla joko kotona tehtäviä testejä tai testejä, joissa otetut näytteet lähetetään analysoitavaksi. Testit eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä kokeita, mutta oikein tehtyinä ne voivat auttaa kartoittamaan ja arvioimaan omaa oloa.


Kotioloissa tehtävien ja suuntaa antavien testien osalta on tärkeää noudattaa käyttöohjeita pilkuntarkasti. Ennen testin tekoa kannattaa tutustua huolella pakkauksen ohjeisiin ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Testit eivät ole virallisia diagnooseja, mutta niiden avulla voi saada osviittaa kehon voinnista. Lifen verkkokaupan valikoimasta löydät terveystestejä hyvinvoinnin seuraamiseen sekä muita terveystuotteita hyvän olon tukemiseen.


Millä tavoin hyvinvointia voi seurata arjessa?

Terveystestien lisäksi on olemassa lukuisia tapoja seurata elimistön vointia arjessa. Esimerkiksi virtsan väri tai ruumiinlämpö voivat kertoa siitä, miten keho voi.


Virtsan väriin vaikuttavat monet tekijät. Yleisin väriin vaikuttava tekijä on elimistön nesteytyksen tila: tumma virtsa voi kertoa siitä, että juo vettä liian vähän. Vedenkaltainen, väritön virtsa voi vuorostaan kieliä liiallisesta vedenjuonnista. Erikoisen värin taustalla saattaa olla lääkitys tai ruokavalio, esimerkiksi punajuuri tai mustikka voivat värjätä virtsan. Mikäli ruokavaliosta ei löydy selkeää selitystä erikoiselle värille, kannattaa asiaa selvittää tarkemmin.


Normaali ruumiinlämpö on yksilöllistä, mutta yleisesti normaalilämpö pyörii 37 asteen tietämillä. Ruumiinlämmön vaihteluihin saattavat vaikuttaa muun muassa kuukautiskierron vaiheet sekä lämmön mittauksen ajankohta: ruumiinlämpö voi illalla olla hitusten korkeampi kuin aamulla. Oman kehon normaali ruumiinlämpö on hyvä tietää, jotta osaa tarvittaessa kiinnittää huomiota lämmön poikkeaviin muutoksiin ja kuumeeseen.


Oma keho ja sen toiminta on hyvä oppia tuntemaan, jotta osaisi vastata elimistön tarpeisiin. Hyvinvoinnin seurannan avulla on helpompi huomata poikkeustilanteet ja reagoida mahdollisiin muutoksiin. Seuranta ei kuitenkaan saisi olla pakonomaista ja stressaavaa, vaan usein riittää se, että kuuntelee omaa kehoa ja muistaa pitää kiinni hyvinvoinnin peruspilareista. 


Elimistö viestii tarpeistaan monin tavoin: janon tunne on oiva mittari sille, pitääkö juoda lisää vettä, vaikka toki esimerkiksi kesähelteillä nestevajaus voi myös yllättää. Väsymys lyhyiden yöunien jälkeen kertoo siitä, että jatkossa unentarve on huomioitava paremmin ja varattava nukkumiselle riittävästi aikaa. Mikäli unen määrä on riittävää ja unenlaatu on hyvää, kannattaa väsymystä tarkastella myös oman ruokavalion kautta ja varmistaa, että elimistö saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet. Ruokavalion yksipuolisuus heijastuu kokonaisvaltaiseen vointiin ja mahdollisten puutostilojen merkit voi lukea muun muassa iholta tai hiusten ja kynsien kunnosta. 


Tärkeää on tietenkin varmistaa välttämättömien ravintoaineiden kuten vitamiinien ja kivennäisaineiden riittävä saanti jo ennen kuin puutokset näkyvät elimistön hyvinvoinnissa.

Mikäli kaipaat lisävinkkejä hyvinvoinnin edistämiseen, voit kääntyä myös Lifen myymälöiden asiantuntevan henkilökunnan puoleen!