Ravinto ja terveys

Hedelmällisyys

Kehon hedelmällisyys on monen tekijän summa. Ikä vaikuttaa vahvasti lisääntymiskykyyn, mutta hedelmällisyyttä voi tukea myös pitämällä huolta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lifesta löydät vitamiineja ja muita lisäravinteita elimistön normaalin toiminnan tueksi!

Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet tekijät


Hedelmällisyys on monen tekijän summa ja raskaudesta haaveilevan kannattaakin huomioida iän lisäksi myös kehon kokonaisvaltainen hyvinvointi. Saako elimistö toimintansa tueksi riittävästi ravintoaineita, entä edistävätkö elämäntavat kehon ja mielen hyvinvointia?


Raskaaksi tuleminen voi olla yksi elämän suurimmista käännekohdista ja asiaan saattaa liittyä paljon toiveikasta odotusta sekä paineita. Paineet voivat luoda stressiä. Stressi puolestaan vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin ja sitä kautta mahdollisesti myös hedelmällisyyteen. Omasta kehosta ja mielen jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa, riippumatta siitä, onko raskaaksi tuleminen ajankohtaista. Vanhemmaksi haluava voi silti kiinnittää erityistä huomiota hyvinvointiinsa ja huolehtia, että keho saa kaiken tarvitsemansa.


Vaikka huolenpito fyysisestä ja henkisestä voinnista on tärkeää, hedelmällisyydestään huolehtivan naisen ei tarvitse kuitenkaan suorittaa hyvinvointia. Stressin hallinnan kannalta onkin hyvä olla ottamatta lisäpaineita asiasta. Terveellisen elämäntavan ei tarvitse olla ilotonta, karua ja kurinalaista ja tasapainoiseen ravinnonsaantiin kuuluvat myös ajoittaiset herkut. Herkutella voi monin tavoin, myös kehon ravitsemukselliset tarpeet huomioiden!


Kokonaisvaltainen hyvinvointi kaikissa elämänvaiheissa

Jotkut sairaudet voivat vaikuttaa myös raskaaksi tulemisen mahdollisuuksiin, samoin vaikutusta saattaa olla esimerkiksi tupakoinnilla sekä alkoholin runsaalla käytöllä. Lapsen saantia suunnittelevien olisi hyvä kartoittaa kaikki omaan elämään vaikuttavat tekijät ja pohtia, mihin asioihin pystyy arjen valintojen kautta itse vaikuttamaan. Lasta toivoville myös painonhallinnalla saattaa olla merkitystä sillä niin alipaino kuin huomattava ylipainokin voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen heikentävästi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeä lähtökohta niin yleisen terveyden kuin lisääntymiskyvynkin osalta.


Jokaisen on syytä varmistaa, että keho saa tarvitsemansa vitamiinit ja kivennäisaineet. Erityisesti tämä pätee silloin, kun haaveillaan lapsen saannista. Mikäli toiveena on raskaaksi tuleminen, on hyvä tarkistaa omien ruokailutottumusten monipuolisuus. Täyttävätkö päivittäiset ateriat kehon tarpeet ravitsemussuositusten mukaisesti? Terveellisen ravinnon avulla luodaan hyvinvoinnin perusta ja sitä kautta myös otollisia olosuhteita raskautta ajatellen. 


Monipuolinen ruokavalio on vitamiinien ja kivennäisaineiden ensisijainen lähde, mutta esimerkiksi raskautta suunnitteleville on suositeltu foolihappolisää. Foolihappolisällä ei ole vaikutusta hedelmällisyyteen vaan se edistää sikiön hyvinvointia. Foolihappo on folaatin eli B9-vitamiinin keinotekoinen muoto. Folaatin lähteitä ovat palkokasvit, hedelmät sekä marjat. Luonnollisessa muodossa eli folaattina olevaa foolihappoa on nykyään saatavilla myös ravintolisissä, esimerkiksi Lifen oma Folaatti.


Arjen valinnat kehon hyvinvoinnin ja hedelmällisyyden tukena

Oman kehon kuuntelu ja sen tarpeisiin reagointi on tärkeää. Arjen kiireet, paineet ja stressi voivat joskus kasaantua, joten muista aina varata riittävästi aikaa levolle. Hedelmällisyyteen ei suoranaisesti voi itse vaikuttaa, mutta elimistöstä huolehtiminen tukee kehoa ja sen normaaleja toimintoja.


Lapsesta haaveilevan kannattaa muistaa arjessa ravitsemuksen lisäksi säännöllinen ja mielekäs liikunta, jonka ensisijaisia tavoitteita ovat mielen ja kehon tasapaino sekä virkeys. Raskas, kehoa runsaasti kuormittava liikunta voi vuorostaan hankaloittaa raskaaksi tulemista. Ikä tietenkin asettaa lasten saamiselle tietyt aikaraamit, mutta arjen valinnoilla voi tukea kehon hyvinvointia ja sitä kautta myös hedelmällisyyttä.