Ravinto ja terveys

K-vitamiinit

Rasvaliukoisella K-vitamiinilla on tärkeä rooli veren hyytymistekijöiden muodostumisessa. Hyytymistekijöiden muodostumisen lisäksi K-vitamiini on mukana myös luuston hyvinvoinnin tukemisessa. Tutustu Lifen K-vitamiinia sisältäviin tuotteisiin!

K-vitamiinit Lifesta

K-vitamiini kuuluu rasvaliukoisten vitamiinien joukkoon ja sillä on tärkeä rooli veren hyytymistekijöiden muodostumisessa. Hyytymistekijöiden muodostumisen lisäksi K-vitamiini on mukana myös luuston hyvinvoinnissa ja voi muun muassa tukea valtimoiden elastisuutta. Vitamiinin rasvaliukoisuus tarkoittaa sitä, että se imeytyy elimistöön ravinnon rasvojen mukana ja sillä on kyky varastoitua elimistöön. 


K-vitamiini jakautuu  K1- ja K2-vitamiineihin. K1:n eli fyllokinonin lähteet löytyvät kasviksista ja K2:n, eli menakinonin lähteet puolestaan eläinperäisistä ja hapatetuista ruoka-aineista. Myös kehon suolistobakteerit kykenevät tuottamaan K2-vitamiinia.


Vitamiinit kuuluvat suojaravintoaineiden joukkoon ja ne ovat tärkeitä elimistön normaalin toiminnan sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi on syytä varmistaa, että keho saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet säännöllisesti ja annettujen vähimmäissuositusten mukaisesti. Ravitsemussuosituksiin perustuva ruokavalio on vitamiinien ensisijainen lähde: mikäli syö terveellisesti, elimistössä ei yleensä ole puutetta K-vitamiinista. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpidossa on kuitenkin syytä huomioida elämäntilanteiden vaihtelut sekä elimistön tarpeiden muuttuminen.


Luuston tärkeä rooli kehon tukirankana

Luustolla on merkittävä rooli kehon tukirankana ja yhdessä lihasten kanssa se mahdollistaa kehon liikkumisen. Luusto suojaa myös sisäelimiä. Luiden lujuuteen ja terveyteen vaikuttavat monet asiat läpi elämän, mutta perusteet rakennetaan lapsuudessa. Lapsen on tärkeää saada kaikkia kasvuprosessia tukevia ravintoaineita sekä esimerkkejä hyvinvoinnin arkisesta edistämisestä. Kotoa saadut käytösmallit kantavat elämän ensimmäisiltä vuosilta aina aikuisuuteen saakka.


Luun kasvuun ja hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Esimerkiksi liikunta tukee kasvuiässä luumassan lisääntymistä sekä vahvistaa luustoa. Aikuisen osalta liikunta ylläpitää saavutettua luun massaa ja ikääntyneellä puolestaan se voi vähentää kaatumisen vakavien seurauksien määrää. Tärkeintä on löytää itselleen sopivimmat tavat liikkua. Mieluisat aktiviteetit edistävät sekä kehon että mielen hyvinvointia ja Lifesta löydät erilaisia aktiiviliikkujaa tukevia tuotteita.


Liikunnan lisäksi myös ravintoaineet vaikuttavat luuston kuntoon. K-vitamiinilla on suotuisa vaikutus luuston hyvinvointiin, sillä se tukee elimistön kalsiumtasapainoa ja siten edistää luiden pysymistä normaaleina. Kalsiumin lisäksi luuston terveyttä edistää D-vitamiini, jonka saanti on turvattava ympäri vuoden. Mikäli luuston hyvinvoinnin kannalta tärkeitä ravintoaineita ei saa riittävästi ravinnosta, voi luuston lujuutta tukea luustolle räätälöityjen lisien avulla. Elimistön tukirangan kunto vaikuttaa kokonaisvaltaiseen terveyteen, joten sen ylläpitäminen on tärkeää kaikissa elämäntilanteissa.


Mistä K-vitamiinia saa?

Hyviä K-vitamiinin lähteitä ovat monet vihreät lehtivihannekset, muun muassa pinaatti, lehtikaali, parsakaali sekä kasviöljyt. Sitä saa myös esimerkiksi niin sanotuista kovista juustoista ja maksasta.


Vitamiinien ja muiden elimistön toiminnan kannalta tärkeiden ravintoaineiden ensisijainen lähde on monipuolinen ja terveellinen ravinto. Siitä muodostuu yhdessä säännöllisten ja tasapainoisten elämäntapojen kanssa hyvinvoinnin vankka perusta. Terveellisessä ravinnossa on otettu huomioon ravitsemussuositukset sekä kunkin elimistön yksilölliset tarpeet, mutta aina suositusten noudattaminen ei onnistu pelkästään ravinnon kautta. Esimerkiksi erilaiset imeytymishäiriöt voivat vaikeuttaa vitamiinin talteenottoa.


Hektisissäkin elämäntilanteissa kannattaa pyrkiä seuraamaan omaa terveyttä. Hyvinvoinnin kartoitus auttaa paremmin huomioimaan kehon tarpeet ja niiden mahdolliset muutokset. Terveellisiä ravintotottumuksia täydentäviä vitamiinivalmisteita valitessa kannattaa huomioida oman elimistön tarpeet sekä hyvinvoinnin kokonaiskuva.


Lifen verkkokaupasta löydät monipuolisen valikoiman vitamiineja sekä muita hyvinvointia edistäviä tuotteita. Mikäli haluat saada lisävinkkejä ja inspiraatiota hyvinvoinnin tukemiseen, käänny Lifen myymälöiden asiantuntevan henkilökunnan puoleen.