Ravinto ja terveys

Viriliteetti

Viriliteetti voi muuttua elämän eri vaiheissa, mutta miehen seksuaaliterveyttä voi edistää monin tavoin. Elämäntavoilla on kokonaisvaltainen vaikutus miehen kehon hyvinvointiin ja arjen terveellisillä valinnoilla on mahdollista tukea myös viriliteettiä. Lifen valikoimasta löydät tuotteita libidon tueksi.

Ajoittaiset erektiovaikeudet ovat yleisiä miehillä

Miehen viriliteettiin, jaksamiseen sekä seksuaalisiin kykyihin liittyy paljon mielikuvia ja oletuksia. Mielikuvat voivat aiheuttaa odotuksia ja sitä kautta myös paineita. Ajoittaiset erektioon liittyvät ongelmat ovat kuitenkin tavanomaisia ja varsinaisesta erketiohäiriöstä puhutaan vasta sitten, kun erektiovaikeudet haittaavat toistuvasti arkea ja vaikuttavat elämänlaatuun. 


Erektio-ongelmiin voivat saattavat vaikuttaa muun muassa sairaudet, lääkitys, stressaava elämäntilanne tai mielenterveydelliset haasteet. Joillekin jo paine suoriutua odotusten mukaisesti saattaa aiheuttaa ongelmia erektion kanssa. Vaikeuksien taustalta voi löytyä myös elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, kuten ylipaino tai tupakan polttaminen.


Elämäntavoilla on kokonaisvaltainen vaikutus miesten terveyteen, joten arjen terveellisillä valinnoilla on mahdollista tukea myös viriliteettiä. Terveyttä kuormittavat tavat, kuten runsas alkoholin käyttö sekä tupakointi, saattavat lisätä erektioon liittyviä vaikeuksia. 


Seksuaalisen terveyden edistämisessä myös painonhallinnalla voi olla merkitystä. Säännöllinen ja mielekäs liikkuminen tuo arkeen energiaa, helpottaa painonhallintaa sekä edistää elimistön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikunnan lisäksi on syytä muistaa myös monipuolinen, ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio ja huolehtia muun muassa proteiinien ja hyvien rasvojen riittävästä saannista. Aktiivisuus edistää tunnetusti fyysisen kunnon ohella myös mielen hyvinvointia.


Fyysisen toimintaongelman takana voi piillä haluttomuutta. Haluttomuuteen kuuluu yleensä seksuaalisten halujen ja mielikuvien vähäinen määrä tai ne puuttuvat kokonaan. Ajoittaista seksuaalista haluttomuutta voi esiintyä jokaisella, mutta mikäli asia vaivaa tai haluttomuus pitkittyy, on hyvä selvittää syitä sekä kartoittaa mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. 


Ongelmat seksuaaliterveyden saralla saattavat vaikuttaa elämänlaatuun ja parisuhteeseen. Sen vuoksi mieltä askarruttavien ajatusten kanssa ei kannata painia yksin, vaan asioista on hyvä avautua esimerkiksi kumppanille. Joskus keskusteluyhteyden parantaminen voi vähentää sisäisiä paineita ja siten myötävaikuttaa haluihin.


Mistä miehen haluttomuus voi johtua?

Haluttomuuden taustalla voi olla niin fysiologisia kuin psykologisiakin tekijöitä. Halukkuutta saattavat alentaa muun muassa testosteronin määrän väheneminen, sairaudet ja lääkitys. Myös psykologisella hyvinvoinnilla on vaikutusta libidoon ja halujen määrään. Stressi ja muut mielen tasapainoa häiritsevät tekijät voivat aiheuttaa haluttomuutta.


Elämäntapojen tasapainoisuus tukee terveyttä ja auttaa jaksamaan arjen haasteita. Seksuaaliterveyskin on osa elimistön kokonaisvaltaista hyvinvointia, joten yleinen terveydentila heijastuu myös viriliteettiin. Monipuolinen, elimistölle välttämättömiä ravintoaineita sisältävä ruokavalio, säännöllinen aktiivisuus sekä riittävä levon määrä ovat niitä rakennuspalikoita, joiden avulla myös seksuaalista halukkuutta ja jaksamista voi pitää yllä. 


Terveellistä ruokavaliota voi täydentää esimerkiksi mieskuntoon suotuisasti vaikuttavilla yrttivalmisteilla. Miehen kannattaa kiinnittää huomiota verenkiertojärjestelmän hyvinvointiin, sillä toimiva verenkierto vaikuttaa suotuisasti erektioon.


Stressin pitkittyminen ja erilaisten elämäntilanteiden luomat paineet vaikuttavat miehen viriliteettiin, siksi omasta ajasta ja riittävästä rentoutumisesta on tärkeää pitää kiinni myös hektisen arjen keskellä. Ajoittain voi olla haastavaa noudattaa kaikkia terveyttä edistäviä suosituksia, joten arjen hyvinvoinnin tueksi on mahdollista valita miehen kehon erityistarpeisiin räätälöityjä tuotteita Lifen verkkokaupasta. Mikäli kaipaat lisävinkkejä miehen terveyden ylläpitoon, voit kääntyä myös Lifen myymälöiden asiantuntevan henkilökunnan puoleen.